Om Ekornhjelpen

Om Ekornhjelpen

Ekornhjelpen ble etablert våren 2019 og er basert på frivillig arbeid. Vi bistår med hjelp til selvhjelp, slik at de ekornene som ikke klarer seg selv, får den bistanden de trenger inntil de kan slippes ut.

Ekornhjelpen er registrert i Frivillighetsregisteret. 

Styret består av Stine Suserud og Gro Setereng Scheel.

Stine Suserud 

Gro Setereng Scheel